UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Nowym Targu

Kontakt

ADRES KORESPONDENCYJNY
UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU
 ul. Krzywa 1
34-400 NOWY TARG  
 
BIURO
Nowy Targ  ul. Krzywa 1 p. 018 
Czynne od poniedziałku do piątku:
w  godz. 900 – 1200 dla studentów UTW
w godz. 800 - 900 i 1200 - 1400 praca wewnętrzna biura
telefon  w  czasie  dyżurów  18 26 11 220
kom. 519 106 201