UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Nowym Targu

Zarząd


Józefa Koźlak  - Prezes 
Danuta Marek -  Wiceprezes
Ewa Jarocka  - Wiceprezes 
Józefa Waksmundzka-Skarbnik
Barbara Koch- Sekretarz
Joanna Miąsik - Członek Zarządu 
Andrzej Gabor - Członek Zarządu 
Maria Zając -  Członek Zarządu
Józef Szopiński-Członek Zarządu

KOMISJA  REWIZYJNA

Krystyna Górka  – przewodnicząca  
Janina Król-Równicka  -  członek  
Maria Fryda – członek 

 
SAMORZĄD  SŁUCHACZY

Irena  Zając  -  Starosta,
Celina Sordyl - wicestarosta
Katarzyna Kowalska - sekretarz
Anna Zając - członek

RADA  PROGRAMOWO - NAUKOWA

dr Teresa Mucha - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju  PPWSZ
mgr inż. Joanna Iskrzyńska - Steg - zastępca burmistrza Miasta Nowy Targ
mgr Bolesław Bara - dyrektor MOK w Nowym Targu
Tadeusz Watycha - dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
mgr Leszek Pustówka - radny, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Nowy Targ

SEKCJA  KULTUROZNAWSTWA
SEKCJA  MEDYCYNY  i  PROFILAKTYKI  ZDROWIA
SEKCJA   PRZYRODOZNAWSTWA

SEKCJA WOLONTARIATU

Czas trwania studiów UTW-2 lata czyli 4 semestry:
 
Zajęcia odbywają się od października do czerwca.
Studia kończą się uzyskaniem Dyplomu Ukończenia UTW.
 
Zajęcia obowiązkowe
 • wykłady audytoryjne 2x45 min dwa razy w miesiącu
 • wykłady, spotkania, seminaria specjalistyczne 2x45 min jeden raz w miesiącu.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe
 • zajęcia gimnastyczno - rehabilitacyjne
 • aerobik wodny
 • joga
 • kółko strzeleckie
 • warsztaty plastyczne
 • wycieczki piesze
 • wycieczki wyjazdowe
 • imprezy integracyjne
Zajęcia z języków obcych:
 • kurs języka angielskiego
 • konwersacje z języka niemieckiego