UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Nowym Targu

Zarząd


Józefa Koźlak  - Prezes 
Danuta Marek Wiceprezes
Ewa Jarocka  - Wiceprezes 
Maria Zając -  Skarbnik 
Joanna Miąsik -
Członek Zarządu 
Andrzej Gabor - Członek Zarządu 

KOMISJA  REWIZYJNA

Krystyna Górka  – przewodnicząca  
Janina Król-Równicka  -  członek  
Maria Fryda – członek 

 
SAMORZĄD  SŁUCHACZY
Irena  Zając  -  Starosta,
Tadeusz  Bącal – opiekun  Sekcji  Kulturoznawstwa,

RADA  PROGRAMOWO - NAUKOWA
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu objęła patronatem działalność UTW gwarantując wysoki poziom programu edukacyjnego.
dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadz. - Rektor PPWSZ - Przewodniczący  Rady  Naukowej
 
RADA  NAUKOWA
dr Teresa Mucha - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju  PPWSZ

RADA  PROGRAMOWA
mgr Grzegorz Watycha - Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Bolesław Bara - p.o. Dyrektor MOK w Nowym Targu

SEKCJA  KULTUROZNAWSTWA
SEKCJA  MEDYCYNY  i  PROFILAKTYKI  ZDROWIA
SEKCJA   PRZYRODOZNAWSTWA

SEKCJA WOLONTARIATU

Czas trwania studiów UTW-2 lata czyli 4 semestry:
 
Zajęcia odbywają się od października do czerwca.
Studia kończą się uzyskaniem Dyplomu Ukończenia UTW.
 
Zajęcia obowiązkowe
  • wykłady audytoryjne 2x45 min dwa razy w miesiącu
  • wykłady, spotkania, seminaria specjalistyczne 2x45 min jeden raz w miesiącu.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe
  • zajęcia na sali gimnastycznej
  • warsztaty taneczne
  • wycieczki piesze
  • wycieczki wyjazdowe
  • imprezy integracyjne
  • Nordic-walking
  • biegi narciarskie